OVER EMPOWERING PEOPLE


Go for a positive flow

Vanuit een vraaggestuurde begeleiding en/of training op maat zet Empowering People in op persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, leidinggevenden, zelfstandigen en studenten. Welbevinden staat hierbij centraal. Welbevinden van medewerkers zorgt voor hoger engagement en een beter resultaat voor organisaties, teams en medewerkers. Dit resulteert in meer energie.

Graag zet Empowering People ook in op meer verbinding. Als erkend bemiddelaar in sociale zaken helpen we graag verder bij medewerkers en teams in professionele conflicten.

De begeleiding is steeds op maat. Wij vertrekken vanuit de positie waar de coachee op dat moment staat.  Via de methodiek van oplossingsgerichte coaching en bemiddeling komen we samen tot het verhelderen van mogelijkheden. De coach begeleidt het proces, de coachee is verantwoordelijk voor de inhoud. Het effect is dat de coachee put uit zijn eigen resources, wat leidt tot eigen autonomie en onafhankelijkheid. Verder is het verkennen van de context en waarden belangrijk. Trainingen op maat zorgen voor een optimale outcome van alle soorten gesprekken die je op de werkvloer kan voeren, onder andere die rond functioneren, feedback… Dat kan allemaal meegenomen worden in het persoonlijke ontwikkelingsplan van de medewerker.

EEN NETWERK VAN COACHES

Empowering People werkt met meerdere coaches. Wij werken als een netwerkorganisatie, vraaggestuurd. Iedereen is inzetbaar op vraag van de klant én de eigen agenda. Elke coach heeft zelf een bewust loopbaan parcours afgelegd en heeft daarbij een brede en diepgaande (>10 tal jaar) professionele sector ervaring in de profit en/of non-profit en/of overheid opgedaan met kennis van leiderschap, sectoren, functies en loopbaanpaden. Deze kwaliteit borgen wij via regelmatige intervisie onder mekaar.

WAT ZIJN ONZE WAARDEN?

Empowering People handelt steeds vanuit deze waarden:

  • Authenticiteit  volgen van de eigen weg vanuit zelfbewustzijn omdat dit geloofwaardigheid biedt
  • Passie  vanuit gedrevenheid bereid zijn om de inspanningen te leveren
  • Professionaliteit  inzetten van expertise in een uitnodigende context vanuit een co-creatieve dialoog
  • Akkoord  Steeds vanuit geschonken vertrouwen (=akkoord) en de belofte om betrouwbaar te zijn

WAT?

  • Business coaching  Bij business coaching ondersteunt Empowering People leiders en medewerkers in hun persoonlijke groei. Ontwikkeling is een zeer belangrijke pijler binnen een organisatie.  Business coaching is op persoonlijke ontwikkeling gericht.  De organisatie wordt hierdoor sterker.
  • Loopbaanbegeleiding  Empowering People helpt graag werknemers en zelfstandigen verder in het versterken van hun positie op de arbeidsmarkt. De initiële vraag is steeds gelinkt aan het ontdekken, het versterken en het ontwikkelen van loopbaancompetenties.  Het proces is gericht op zelfsturing van de coachee.
  • Bemiddeling Empowering People biedt een uitweg om conflicten om te buigen tot een kans. We nodigen de betrokken partijen uit om samen een oplossing te zoeken. Vaak gebeurt dit om een informele manier. Maar soms kan bemiddeling ook formeel zijn. Het bereikt akkoord resulteert in een dading, die bekrachtigd wordt door de rechtbank.
  • Business facilitator  Als procesbegeleider loodsen we je organisatie door tal van uitdagingen. Elke organisatie is uniek en elke vraag is anders. Daarom kiest Empowering People resoluut voor maatwerk. Dat combineren we met een scherp inzicht en een gedegen kennis over HR en organisatieontwikkeling. Zo krijg je precies wat je zoekt: professionele begeleiding zoals jij het wil.
  • Studiekeuzebegeleiding  Jongeren hebben het moeilijk met het maken van lange termijn keuzes. Empowering People ondersteunt jongeren tijdens deze zoektocht en zorgt ervoor dat de studiekeuze heel bewust gemaakt wordt.  De jongere maakt de keuze zelf.  Dit doet de coach niet voor de jongere.
Neem contact op