BEMIDDELING


Een conflict op het werk

Conflicten ombuigen tot kansen…

 • Hoe kan ik de spanningen in het team aanpakken op een constructieve manier?
 • Hoe kan ik mijn team motiveren?
 • Wil je vastgelopen gesprekken tussen leidinggevende en medewerkers in beweging brengen?
 • Inzetten op preventie van Burn-Out en Bore-Out?
 • Wil je werken aan het ziekteverzuim?
 • Wanneer er gepest wordt op het werk en er is een onafhankelijke en onpartijdige derde nodig?
 • Wat doe ik na een klacht op het werk?

Empowering People gelooft in het proces van bewegen. Wanneer mensen intens samenwerken, is het normaal dat er spanningen en conflicten ontstaan. Conflicten zijn een teken van groei en in een groepsdynamiek komt dit normaal gezien voor. Deze spanningen kunnen hoog oplopen. Denk aan conflicten tussen collega’s, tussen een leidinggevende en medewerker(s), tussen directie en Raad van bestuur.

Dan kan er nood zijn aan een onafhankelijke en onpartijdige derde. De rol als erkend bemiddelaar bestaat erin om de partijen uit te nodigen om samen een oplossing te zoeken. Door anders te gaan kijken komt er terug geloof in verandering en verbetering van de situatie.

Vaak gebeurt dit op een informele manier. Maar soms kan bemiddeling ook formeel zijn, wat betekent dat het bereikt akkoord bekrachtigd wordt in een dading. Dit bereikt akkoord kan dan gehomologeerd worden door een rechter.

Vanuit de verkenning van standpunten, behoeften en belangen worden nieuwe en andere mogelijkheden zichtbaar. Door anders te kijken dienen zich spontaan oplossingen aan.

RESULTATEN

 • Volwaardig alternatief in de plaats van een lange aanslepende en kostelijke juridische procedure
 • Gegarandeerde vertrouwelijkheid in de gevoerde gesprekken
 • Je blijft zelf aan het stuur
 • Optie tot een gedragen oplossing

Wil je meer weten hoe bemiddeling in zijn werk gaat?

Neem contact op

De erkende bemiddelaar… facilitator tot gedragen oplossingen.

 • Erkende bemiddelaars hebben ongeacht hun basisopleiding (jurist,psycholoog,ander) een specifieke opleiding tot bemiddelaar gevolgd. Hierdoor kan de bemiddelaar enkel en mits voorwaarden, door de Federale Bemiddelingscommissie erkend worden. (volgens art.1727 §6 Ger.Wetboek)
 • Door deze erkenning wordt het professionalisme van de bemiddelaar en zijn werkwijze gegarandeerd.
 • De erkende bemiddelaar is onderworpen aan een deontologische code.
 • Enkel de erkende bemiddelaar kan de bereikte akkoorden laten homologeren door een rechter. Het akkoord krijgt daardoor dezelfde gevolgen als een vonnis en wordt daarom uitvoerbaar.
 • De erkende bemiddelaar kan aan de partijen garanties bieden omtrent onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
 • De erkende bemiddelaar is verplicht tot het volgen van bijscholing en vorming.
 • De erkende bemiddelaar kan terugvallen op ervaring.